Pup info

Voorlopig worden er geen pupjes verwacht bij ons.

 

 

Daar wij alleen willen fokken met teven waarvan wij op het moment van de dekking voor nagenoeg 100% zeker zijn dat ze gezond zijn, worden ze getest op Factor VII Deficiency en Delayed Bleeding Syndroom, worden ze vlak voor de dekking onderzocht op hartafwijkingen (ECG + Doppler Echo) en krijgen ze een compleet gezondheidsonderzoek.

 

Tevens fokken wij niet met “zomaar” een teef, wij stellen ook hoge eisen aan het exterieur en het karakter. Een teef of reu die geen uitgesproken Deerhound karakter heeft nemen wij absoluut niet in de fok. Ook letten we op de bloedlijnen zodat we zoveel mogelijk zekerheid hebben dat we raszuivere Deerhounds gebruiken. De hounds in ons bezit en waarmee we fokplannen hebben, zijn allen getest op raszuiverheid indien ze niet door ons gefokt zijn.

 

Al onze Deerhounds krijgen vers vlees met toevoegingen, ook de pups worden op deze complete maaltijd grootgebracht. Ze zijn dus geen brokken gewend.

Onze pupjes worden in huis geboren en getogen. Al op jonge leeftijd nemen we ze mee in de auto naar de dierenarts, het bos, een Keltisch Festival, de markt, de kinderboerderij, een winkelcentrum, coursingwedstrijden enz. om ze goed te socialiseren. Ze verlaten ons pas op een leeftijd van twaalf weken omdat wij het erg belangrijk vinden dat ze goed door de moeder en de andere Deerhounds op een “houndse” manier worden opgevoed. Wij vinden dat het heel belangrijk is voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de pup dat hij zo lang mogelijk met z’n nestgenoten kan spelen.

 

 

Tevens weten we dan dat ze een goede start hebben, alle entingen hebben gehad, goed ontwormd zijn en wel of geen gebreken vertonen. Eveneens zijn ze dan al zindelijk, kunnen ze aan de riem lopen en zijn ze aan autorijden gewend.

 

Daar wij ons zeer verantwoordelijk voelen voor de door ons op de wereld gezette pupjes, worden dezen verkocht met een koopovereenkomst met daarin opgenomen de rechten en plichten van beide partijen.

 

 

 

Hebt u interesse in het ras, een pupje van ons of wilt u zomaar even over uw Deerhound praten, dan mag u altijd contact met ons opnemen.

Simon en Caroline van Zanten,

Oekelsbos 18, 4891 RL  

Rijsbergen, Nederland

Tel: 076 5323952

E-Mail; o.cockaigne@outlook.com

 

Archieven