Neospora

Wat is Neospora?

Neospora canium is een van de belangrijkste veroorzakers van verwerpen van kalveren bij koeien. Het betreft een ééncellige parasiet die in 1984 voor het eerst bij de hond werd onderkend, vandaar de toevoeging canium. Behandeling van besmette koeien is niet mogelijk. Besmette dieren zullen worden afgemaakt.

Hoe wordt een rund besmet met Neospora?

De belangrijkste besmettingsroute is van moeder op nakomeling. Een besmet en drachtig rund draagt de besmetting op 80% van de nakomelingen over. Dit is de zogenaamde verticale besmetting. Daarnaast kan Neospora worden overgebracht van hond naar rund of andersom. Dit is de zogenaamde horizontale besmetting. De hond eet de nageboorte, de verworpen vrucht, vruchtwater of rauw vlees van een besmet rund en gaat na 12 à 13 dagen besmettelijke eitjes uitscheiden in zijn uitwerpselen. Wanneer deze uitwerpselen in het voer/drinkwater terechtkomen wordt het rund besmet. Dit kan op bedrijven een abortusstorm veroorzaken.

 Wat is de invloed van stadshonden op verwerpen in verband met Neospora?

Iedere hond vormt een risico. Hoe meer contact met vee hoe groter het risico. Dus boerderijhonden vormen het grootste risico, maar ook burgerhonden kunnen besmet raken onder andere door het eten van rauw vlees of nageboorte uit het land. Een loslopende hond hoort niet in het land thuis.

Wat heeft Neospora met onze hondensport te maken?

Door wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat honden die in aanraking komen met besmet materiaal, de ziekte kunnen overbrengen op koeien. Bij besmet materiaal moet worden gedacht aan: uitwerpselen, nageboorte e.d. Hierdoor zijn er steeds meer boeren die niet meer willen dat we met onze honden speuren op hun weilanden en akkers om op deze wijze besmetting te voorkomen. Hoewel de eigen hond die op het erf loopt de meeste risico’s met zich meebrengt, adviseren dierenartsen die alleen met veehouders te maken hebben, hun cliënten ook om risico uit te sluiten en geen honden op de weilanden toe te laten. Dierenartsen die ook een kleine huisdieren praktijk hebben, denken hier wat genuanceerder over.

Het blijft echter een groot economisch risico!

Is het mogelijk/zinvol onze honden hierop te testen?

Onderzoek bij de hond is niet zinvol. De bloeduitslag van een hond is niet geschikt om de boer maatregelen te laten treffen i.v.m. een probleem bij de koeien. Als er antistoffen worden aangetoond in het bloed van een hond, betekent dit dat deze hond een infectie heeft doorgemaakt. Het is mogelijk dat deze hond dan oöcysten heeft uitgescheiden die door de koeien opgenomen kunnen worden, waardoor deze koeien zich dan kunnen infecteren.

De afwezigheid van antistoffen in het bloed van de hond sluit niet uit dat er wel een infectie heeft plaatsgevonden waarbij oöcysten uitgescheiden hadden kunnen worden.

Onderzoek van de ontlasting van de hond op de aanwezigheid van Neospora caninum-oöcysten is ook niet zinvol omdat er een korte uitscheidingsperiode is.

Wat kunnen we doen om boeren tegemoet te komen?

Voor een veehouder is het belangrijk om te voorkómen dat er een besmetting plaatsvindt van het veevoer met hondenontlasting.

Ook moet voorkómen worden dat honden zich besmetten door het eten van infectieus materiaal van de koeien, zoals nageboorte, vruchtwater, verworpen vruchten of rauw vlees.

Archieven