Nederlands Kynologisch Reglement.

scannen0002Via de volgende link kunt u het, vanaf 1 augustus 2019

geldende, Kynologisch Reglement downloaden.

 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/regelgeving/190801_kr-geldig-vanaf-1augustus2019.pdf

Ik raad u sterk aan om dit reglement minstens één keer heel goed door te nemen.

 

Archief