Hoe wordt mijn hound Kampioen?

Op deze pagina kunt u vinEen Deerhound bestaat uit gebogen lijnen.den wat uw hound nodig heeft om bijvoorbeeld ‘Belgisch Jeugd Kampioen’ of ‘Internationaal Coursing Kampioen’ te worden. Ook kunt u vinden wat hij nodig heeft voor de Gebruikshondenklas.

Het hieronder vermelde is specifiek voor de Deerhound maar in de meeste landen geld dit voor alle (wind)honden. In landen waar ze voor de windhonden aparte regels hanteren, kan het ook per ras verschillen (zie Duitsland en Frankrijk). Check daarom voor alle zekerheid de club-website van uw ras in het betreffende land.

Om Kampioen te worden moet uw hound minimaal een Uitmuntend krijgen om een Nationaal of Internationaal punt toegekend te krijgen. Hieronder de kwalificaties, die een keurmeester kan vergeven op een show, met de uitleg wat de kwalificatie inhoudt.

De Keurmeester kiest bij het Kwalificeren van de honden uit de volgende kwalificaties:

A. Uitmuntend; voor honden die zodanig aan de Standaard voldoen dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale rasbeeld niet verstoort en de kwaliteit van de hond zodanig is dat hij voor een kampioenschapsprijs in aanmerking kan komen.

B. Zeer Goed; voor honden die in het algemeen aan de Standaard voldoen maar door enkele onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld verstoren, niet voor de kwalificatie “Uitmuntend” in aanmerking komen.

C. Goed; voor honden die nog wel aan de Standaard voldoen maar door verschillende afwijkingen, die het ideale rasbeeld duidelijk verstoren, of door een ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

D. Matig; voor honden die in te geringe mate aan de Standaard voldoen of door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

Bij het beoordelen van de honden neemt de keurmeester naast de rasstandaard ook in acht de regels die daarover gemaakt zijn en vastliggen in de Nederlandse “gedragscode voor exterieurkeurmeesters” en de internationale regels vastgesteld door de F.C.I.

Honden die niet aan de Standaard voldoen, die een volgens de Standaard diskwalificerende fout vertonen of ernstige anatomische afwijkingen hebben waardoor de gezondheid van het ras wordt geschaad (onder meer conform de FCI regels), worden gediskwalificeerd.

SCAN0126 - kopie - kopie

 

Belgisch Kampioen; 4 CAC’s  waarvan minstens 1 op een CAC-CACIB tentoonstelling onder 3 verschillende keurmeesters. Tussen de eerste en laatste CAC dient er minstens 1 jaar te zitten.

Belgisch Jeugd Kampioen; na het behalen van minimum 2 maal 1 zeer goed en 1 maal 1 uitmuntend in de jeugdklas onder drie verschillende keurmeesters.

Belgisch Veteraan Kampioen; na het behalen van 4 maal 1 uitmuntend in de veteranenklas onder 3 verschillende keurmeesters.

De resultaten voor de jeugd- en veteraankampioen kunnen behaald worden op de volgende tentoonstellingen: CAC-tentoonstelling, CAC-CACIB tentoonstelling alle rassen en Open tentoonstelling voor alle rassen.

Calhoun 24-9-2011 foto Nel van Wijngaarden

Belgisch Coursing Kampioen;

Grote Prijs (GP) van België
3.1.2.1 Selectie en deelnemingsvoorwaarden (rennen en coursing): §1. Selectie voorwaarden: De deelname aan de GP van België is voorbehouden aan de honden (zie art 2.1.2 §1 en §2): – die een Belgische licentie hebben; – die deelgenomen hebben aan minstens 2 wedstrijden in België sinds de vorige GP van België én geklasseerd zijn in de einduitslag (diskwalificatie, gekwetst, teruggetrokken, geëxcuseerd, niet rond of door, … of eender ander resultaat telt niet als een geldige wedstrijd). §2. Een hond kan pas deelnemen aan de GP van België als de hond in de 2 voorafgaande wedstrijden aan de GP van België niet gediskwalificeerd werd.

3.1.2.3 Coursing §1. De organisator: – mag het aantal deelnemers niet beperken; – kan naast het kampioenschap een vriendschappelijke wedstrijd organiseren (zonder toekenning van CACBL). Het kampioenschap heeft voorrang op de vriendschappelijke wedstrijd en deze mag het verloop van het kampioenschap niet storen. De organisator vermeldt dit apart in de catalogus en stelt voor de vriendschappelijke wedstrijd zelf keurmeesters aan. De uitslag wordt in het werkboekje opgenomen, de deelname aan deze vriendschappelijke wedstrijd telt niet mee voor de Beker van België. §2. De GP zal doorgaan op een weekend, waarvan de datum bepaald wordt door de Algemene Afgevaardigden Vergadering van de CRCB maar kan niet plaatsvinden voor het Europees of wereldkampioenschap rennen en wordt bij voorkeur georganiseerd op het weekend dat de ons buurlanden hun kampioenschap houden. §3. De titel ‘Belgian GP Winner Coursing + jaartal’ wordt toegekend per ras én geslacht aan de winnaar van de wedstrijd ongeacht het aantal deelnemers. §4. Voor sprinters van de rassen Italiaans windhondje en Whippet wordt een bijzondere coursing gehouden die geen recht geeft op vermelding op de stamboom. De winnaar per ras en geslacht ongeacht het aantal deelnemers wordt wel aangemerkt als ‘Beste Sprinter Coursing + jaartal’. §5. De KMSH voorziet een speciale ere-prijs en de CRCB voorziet een speciale ere-dek voor de winnaars. §6. Deelname aan de GP telt niet mee voor de Beker van België. §7. De winnaars van de GP en de beste sprinter zijn rechtstreeks geselecteerd voor het Europees Kampioenschap van het volgende jaar.

Beker van België

3.1.3.2 Coursing §1. Voorwaarden tot opname in het klassement: de deelname is beperkt tot de windhonden die 1. Deelnemen aan 50% van de in België georganiseerde coursings (niet afhankelijk van het aantal inschrijvingen); 2. In geval van een oneven aantal coursings wordt de minimale deelname naar boven afgerond; 3. Om punten te verzamelen voor de beker van België, de wedstrijd volledig uitlopen (1e en 2e manche); 4. Het seizoen volbrengen met minder dan twee ernstige sancties (Excuseren of Diskwalificatie). §2. Coursingseizoen: het seizoen voor het kampioenschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december. §3. Puntentelling: 1. De verdeling hiervan is als volgt: de 1ste krijgt 1 punt, de 2de 3 punten, de 3de 4 punten, enzovoort. 2. De toekenning der punten is gescheiden voor reuen en teven. 3. Om het eindklassement vast te stellen neemt men de drie beste resultaten van het seizoen. In geval van puntengelijkheid neemt men de vier beste resultaten en zo voorts tot de gelijkheid is opgeheven. 4. De titel ‘Belgian Coursing Cup + jaartal’ wordt toegekend per ras én per geslacht ongeacht het aantal geklasseerden. §4. De CRCB voorziet een ere-rendek voor de winnaars.

Belgisch Renkampioen of Belgisch Coursingkampioen (Toelatingscertificaat tot het Belgisch windhondenkampioenschap).

1.Deze voorwaarden gelden voor de windhonden deelnemend aan wedstrijden, gelopen volgens de reglementen van de FCI of de CRCB van de KMSH.

2. Het CACBL kan worden behaald op een nationale of internationale ren of coursing, georganiseerd in België en waaraan het CACBL werd toegekend met akkoord van de KMSH.

De titel “Belgisch renkampioen of Belgisch Coursingkampioen” wordt toegekend door de KMSH als volgende voorwaarden vervuld zijn: 1. De hond moet tenminste – tweemaal het CACBL of – eenmaal het CACBL én driemaal het Res CACBL behaald hebben in de gevraagde discipline en dit bij tenminste 2 verschillende verenigingen. 2. Tussen de eerste CACBL of Res CACBL en de laatste moet minstens 12 maanden liggen. 3. Het CACBL wordt (vanaf 2018) toegekend aan de hond: a) Waarvan samen met de inschrijving van de wedstrijd een bewijs meegestuurd is dat de hond minstens de kwalificatie ‘Zeer Goed’ behaald heeft op een Belgische CAC of CACIB tentoonstelling vanaf de leeftijd van vijftien maanden (Een door keurmeester ondertekende vermelding in het werkboekje volstaat). b) Zonder dit bewijs zal het CACBL toegekend worden aan de volgende geklasseerde hond tot en met maximaal de 6de geklasseerde hond: – op een renwedstrijd moet de hond geklasseerd zijn in de finale van de hoogste klasse én terzelfdertijd ook in de eerste helft geklasseerd zijn van het volledige klassement. -op een coursing wedstrijd moet de hond minstens 75% van de punten behaald hebben én terzelfdertijd ook geklasseerd zijn in de eerste helft van het volledige klassement. c) Overgang: voor titelaanvragen met CACBL’s behaald voor 1.1.2018 dient het bewijs dat de hond minstens de kwalificatie ‘Zeer Goed’ behaald heeft op een Belgische CAC of CACIB tentoonstelling vanaf de leeftijd van vijftien maanden apart meegestuurd te worden bij de aanvraag van de kampioenstitel. 4. Het Res CACBL wordt toegekend aan de volgende geklasseerde hond die voldoet aan de voorwaarden vermeldt onder 3. Het Res CACBL wordt een volledig CACBL als het CACBL werd toegekend aan een hond die reeds de titel Belgisch ren- of coursingkampioen is. De eigenaar dient zelf de omzetting aan te vragen. 5. De whippet sprinterklasse en de Italiaanse windhondjes sprinterklasse komen niet in aanmerking voor het CACBL. 6. Zijn er per ras en per geslacht minimum drie honden aan de start dan mag er per geslacht een CACBL worden toegekend. Zijn er voor één der geslachten minder dan drie honden aan de start dan lopen de honden gemengd en wordt er slechts één CACBL voor het ras toegekend. Zijn er voor een ras minder dan drie honden aan de start dan wordt het CACBL niet toegekend. 7. Voor de honden met onbekende afstamming of met onvolledige stamboom (minder dan 3 generaties) die door de keurmeesters worden voorgesteld, kan de homologatie van het CACBL niet worden aanvaard. Het voorstel tot toekenning van het CACBL wordt gedaan zonder te controleren of aan de voorwaarden inzake inschrijving in een stamboek of de volledigheid der generaties is voldaan. De tweede geplaatste hond ontvangt het RCACBL voor zover aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldaan is. 8. De voorstellen voor het CACBL en RCABL worden aan het secretariaat van de KMSH overgemaakt door het secretariaat van de organiserende vereniging, binnen de 2 weken na de wedstrijd. 9. De KMSH verifieert of aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Zij bevestigt het voorstel van de keurmeesters tot homologatie van het certificaat of weigert dit. 10. De eigenaar vraagt de titel Belgisch Ren of Coursingkampioen aan met behulp van het modelformulier (ter beschikking op de website van de CRCB) en maakt dit over aan het secretariaat van de CRCB. Na verificatie stuurt de CRCB dit met advies door aan het secretariaat van de KMSH. 11. De titel «Belgisch renkampioen» of «Belgisch coursingkampioen» wordt definitief toegekend door de KMSH. Hij wordt ingeschreven op de stamboom met de vermelding “Belgisch Renkampioen” of “Belgisch Coursingkampioen” + het jaar van behalen in 2 cijfers.

Commissie Racing & Coursing België: www.crcb.info

Union Royale Cynologique Saint Hubert: www.srsh.be

Koninklijke Belgische Windhonden Club: www.kbwc.be

Benelux Winner/Winster NL; gevolgd door het jaartal waarin de titel werd behaald: deze wordt toegekend aan iedere reu en teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling het CACIB heeft gekregen, mits de hond de kwalificatie Uitmuntend heeft behaald.

Benelux Jeugd Winner/Winster NL; gevolgd door het jaartal waarin de titel werd behaald: deze wordt toegekend aan de reu en teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling in de Jeugdklasse als nummer 1 is geplaatst, mits de hond de kwalificatie Uitmuntend heeft behaald.

Benelux Veteranen Winner/Winster NL; gevolgd door het jaartal waarin de titel werd behaald: deze wordt toegekend aan de reu en teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling in de Veteranenklasse als nummer 1 is geplaatst, mits de hond de kwalificatie Uitmuntend heeft behaald.

Benelux Champion; deze wordt toegekend aan de hond die drie Benelux Winner titels heeft behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg, onder ten minste drie verschillende keurmeesters.

Benelux Junior Champion; deze wordt toegekend aan de hond die twee Benelux Jeugd Winner titels heeft behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg.

Benelux Veteran Champion; deze wordt toegekend aan de hond die twee Benelux Veteraan Winner titels heeft
behaald, mits deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg.

Kijk voor het aanvragen van de verschillende Benelux titels op; https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/benelux-winner/

Bulgaars Kampioen; De titel “Champion of Bulgaria”, krijgt de hound als hij 4 CAC’s onder 3 verschillende keurmeesters heeft behaald en de laatste CAC moet behaald zijn 365 dagen na de eerste.

Grand Champion of Bulgaria; Deze titel krijgt de hound als hij al “Champion of Bulgaria” is en nog een CAC behaald op een Bulgaarse show.

Balkan Champion; Deze titel krijgt de hound als hij al “Grand Champion of Bulgaria” is en nog een CAC behaald op een Bulgaarse show.

Bulgaars Jeugd Kampioen; Hiervoor heeft de hound 2 JCAC’s nodig onder 2 verschillende keurmeesters.

Junior Grand Champion of Bulgaria; Deze titel krijgt de hound als hij al “Junior Champion of Bulgaria” is en nog een JCAC behaald op een Bulgaarse show.

Junior Balkan Champion; Deze titel krijgt de hound als hij al “Junior Grand Champion of Bulgaria” is en nog een JCAC behaald op een Bulgaarse show.

Bulgarian Republican Federation of Cynology: www.brfk.org

SCAN0126

Coursingreglementen; Hier een link naar het Internationale Coursing Reglement http://www.o-cockaigne.eu/?page_id=7112  en het Nationale Ren- en Coursingreglement http://www.o-cockaigne.eu/?page_id=7210

Croatisch Kampioen; De hound heeft 4 CAC-HR nodig waarvan 2 behaald op een Internationale show onder minstens 3 verschillende keurmeesters.

Croatisch Veteranen Kampioen; Hiervoor heeft de hound 3 Veteranen Dog Winner titels nodig, vergeven door 2 verschillende keurmeesters.

Hrvatski Kinoloski Savez: www.hks.hr

Cyprus Champion of Beauty; 3 CAC’s onder 3 verschillende keurmeesters op 3 verschillende show. Een buitenlandse hound met een Kampioenstitel, die gemeld is in de Kampioensklas en het CAC krijgt, is gelijk “Cyprus Champion”.

Cyprus Junior Champion of Beauty; 3 keer 1 Uitmuntend in de Jeugdklas.

Multi Champion of Cyprus; De hound moet al “Cyprus Champion” zijn en vervolgens 5 CAC’s op 5 shows onder 5 verschillende keurmeesters behalen.

Grand Champion of Cyprus;  De hound moet al “Cyprus Champion” zijn en vervolgens 8 CAC’s op 8 shows onder 8 verschillende keurmeesters behalen.

Cyprus Kennel Club: www.cypruskennelclub.net

SCAN0127 - kopie

Deens Kampioen; Er zijn 2 manieren om “Deens Kampioen” te worden; a: de hound moet 3 CAC’s onder 3 verschillende keurmeesters halen en de derde moet na 24 maanden behaald zijn. b: de hound heeft maar 1 CAC nodig als hij al een Nationaal Kampioenschap (b.v. Nederlands Kampioen) heeft van een door de FCI erkend land.

Deens Coursing Kampioen; Om “Danish Lure Coursing Champion” te worden, moet de hound één van het volgende hebben:
– 2 Deense Lure Coursing Certificaten of
– 1 Certificaat en de titel Nationaal Lure Coursing Kampioen in een ander FCI land
Daarbij moet de hound ook op zijn minst de kwalificatie “Zeer Goed” hebben behaald op een FCI Show.

Dansk Kennel Klub: www.dansk-kennel-klub.dk

Duits Kampioen (VDH); “VDH Kampioen” wordt de hound na indiening van 5 Anwartschaften behaalt in een tijdsperiode van minstens 12 maanden onder 3 verschillende keurmeesters. 3 Anwartschaften moeten behaalt zijn op Internationale of Nationale tentoonstellingen.

Duits Kampioen (DWZRV); Hiervoor moet de hound 4 CAC’s onder 3 verschillende keurmeesters behalen op DWZRV Spezial Ausstellungen en/of DWZRV-Sonder Ausstellungen tijdens een CACIB tentoonstelling of nationale VDH tentoonstelling. Tevens moeten de Deerhounds een bewijs aanleveren dat ze nog jachtinstinct hebben, door middel van een coursing-/renlicentie of het lopen van een proefloop tijdens een coursing.

Duits Jeugd- en Veteranen Kampioen (VDH); Voor deze titels moet de hound 3 keer als eerste geplaatst zijn (en de jeugdhound met een Uitmuntend) onder 2 verschillende keurmeesters op Internationale of Nationale tentoonstellingen.

Duits Jeugd Kampioen (DWZRV): Hiervoor moet de hound 3 JCAC’s met minstens een Uitmuntend behaald hebben op DWZRV – Spezial Ausstellungen of DWZRV-Sonder Ausstellungen tijdens een CACIB tentoonstelling of nationale VDH tentoonstelling onder minstens 2 verschillende keurmeesters.

Duits Veteranen Kampioen (DWZRV); Voor deze titel moet uw veteraan 3 keer een VCAC behalen onder 2 verschillende keurmeesters op DWZRV – Spezial Ausstellungen of DWZRV-Sonder Ausstellungen tijdens een CACIB tentoonstelling of nationale VDH tentoonstelling.

Spezial-Ausstellungen zijn alle tentoonstellingen van de DWZRV, alleen voor de rassen uit groep 10 en de bij de windhonden bijgevoegde, door de VDH erkende rassen uit groep 5.

Sonder Ausstellungen zijn die tentoonstellingen van de VDH, waarop de DWZRV de show voor zijn windhond rassen en die door de VDH erkende bijgevoegde rassen uit groep 5, verzorgt.

Duits Coursing Kampioen;Coursing Champion DWZRV; voor deze titel heeft de hound 4 CACC’s nodig die in een periode van meer als 1 jaar behaald moeten worden op Leistungscoursings. Een CACC krijgt die hound die een Uitmuntend vanuit een volwassenklas in zijn licentie heeft staan en deze moet zijn afgestempeld door iemand van de DWZRV. Tevens moet de hound minstens 80% van het te behalen aantal punten hebben gekregen tijdens de coursings.

DWZRV-Sieger; Voor deze titel moet men lid zijn van de DWZRV. Gedurende het jaar zijn er 2 DWZRV-Sieger Shows en 2 DWZRV-Sieger Coursings en Rennen. Om voor de titel in aanmerking te komen moet de hound aan minstens 1 show en 1 coursing/rennen deelnemen en minimaal een U op de show behaalt hebben. Als er meer dan 3 hounds per geslacht meedoen wordt de titel gescheiden gegeven. De hound met het hoogste aantal punten krijgt de titel.

Verband für das Deutsche Hundewesen: www.vdh.de

Deutscher Windhundzucht- und Rennverband: www.dwzrv.de

SCAN0127

Engels Kampioen; “Engels Kampioen” wordt uw hound wanneer hij 3 Challenge Certificates onder 3 verschillende keurmeesters op Championship Shows behaald. 1 van deze CC’s moet zijn gehaald na de leeftijd van 12 maanden.

The Kennel Club: www.thekennelclub.org.uk

Estlands Kampioen; Hiervoor heeft de hound 3 CAC’s of 2 JUN-CAC’s en 2 CAC’s nodig van verschillende keurmeesters of de hound is al “Estlands Jeugd Kampioen” en moet dan nog 1 CAC behalen. 1 CAC moet na 24 maanden zijn behaald. De hound die al een Kampioenschap heeft vanuit een ander land, heeft nog maar 1 CAC nodig om de titel toe gekend te krijgen.

Estlands Jeugd Kampioen; 3 Junior Certificates (JUN-CAC) onder 3 verschillende keurmeesters. De hound die al een Jeugd Kampioenschap heeft vanuit een ander land, heeft nog maar 1 JUN-CAC nodig om de titel toe gekend te krijgen.

Estlands Veteranen Kampioen; De hound moet 3 keer “Best Veteran of Breed” of “Best Veteran Opposite Sex” worden onder 3 verschillende keurmeesters. Een buitenlandse Veteranen Kampioen moet 1 keer “Best Veteran of Breed” of “Best Veteran Opposite Sex” behalen om de titel te krijgen en dit geldt ook voor een hound die al “Estlands Kampioen” is.

Baltic Champion; De hound die zowel in Estland, Letland en Litouwen Kampioen is, krijgt de titel “Baltic Champion”.

Baltic Junior Champion; De hound die zowel in Estland, Letland en Litouwen Jeugd Kampioen is, krijgt de titel “Baltic Junior Champion”.

Baltic Veteran Champion; De hound die zowel in Estland, Letland en Litouwen Veteranen Kampioen is, krijgt de titel “Baltic Veteran Champion”.

Estlands Lure Coursing Champion; Voor deze titel moet de hound 5 Lure Coursing Certificates (M-CAC) behalen maar mag er maar 4 gedurende 1 jaar toe gekend krijgen. De hound die al een Lure Coursing Championship titel in het buitenland behaald heeft, hoeft maar 1 M-CAC te behalen om de titel “Estlands Lure Coursing Champion” toe gekend te krijgen.

Eesti Kennelliit: www.kennelliit.ee

Europees Coursing Kampioen; Deze titel krijgt die hound die tijdens het Europese Kampioenschap Coursing als beste eindigt van de minimaal 6 aan de start verschijnende hounds. Zijn er 6 of meer per geslacht dan wordt zowel aan de beste reu als aan de beste teef de titel vergeven. Zie voor de exacte reglementen het Internationale Coursing Reglement (onder Coursingreglementen).

SCAN0128

Fins Kampioen; Er zijn 2 manieren om “Fins Kampioen” te worden; a: de hound moet 3 CAC’s onder 3 verschillende keurmeesters halen en de derde moet na 24 maanden behaald zijn. b: de hound heeft maar 1 CAC nodig als hij al een Nationaal Kampioenschap (b.v. Nederlands Kampioen) heeft van een door de FCI erkend land.

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben: www.kennelliito.fi

Frans Kampioen; Dit is 1 van de moeilijkste titels om te behalen. De hound moet a: 1 CACS behalen op de Franse Kampioenschaps Show (meestal Parijs) of 1 CACS op de Club Show (N.E.) of twee reserve CACS’s op de Franse Kampioenschaps Show (meestal Parijs) of de Club Show (N.E.) b: 1 CACS op een Breed Specialty Show. c: 1 CACS op een Internationale Show. d: succesvol een karaktertest afleggen georganiseerd door de R.A.L.I.E. of een TAN (Natural Aptitude Test/jachtpassie test) of een CSAU (Certificate of Sociability and Aptitude to Work).

De CACS’s b. en c. moeten binnen 2 jaar na het behaalde CACS van de Franse Kampioenschaps Show verkregen zijn, anders vervallen de behaalde resultaten. De CACS’s moeten zijn toe gekend door 3 verschillende keurmeesters waarvan er 1 een Franse keurmeester moet zijn.

Frans Coursing Kampioen; Voor deze titel moet de hound behalen a: 1 CACP tijdens het Franse Coursing Kampioenschap of een CACT tijdens een PVL Speciale van uw ras. b: 1 Excellent (= minstens 35 pnt.) tijdens een épreuve speciale. c: 1 CACP. Dit alles onder 3 verschillende juryleden. En de hound moet minstens een Zeer Goed behaald hebben op een Franse Tentoonstelling.

Voor de Deerhound: www.ralie.fr

Société Centrale Canine pour l’Amélioration des Races de Chiens en France: www.scc.asso.fr

SCAN0130 - kopie (2)

Gebruikshondenklas; Om in de “Gebruikshondenklas” te mogen melden moet het inschrijfformulier (van de show) vergezeld gaan van een kopie van het door de nationale Kennel Club (bij ons de Raad van Beheer) toe gekende certificaat waarin staat; a: Het bewijs van het hebben van een geldig ren- of coursingcertificaat. b: Het bewijs van deelname aan op z’n minst 4 CACIL- rennen of coursings over een periode van meer dan 1 jaar en 1 dag. c: Het bewijs van 2 plaatsingen in de bovenste helft van het aantal deelnemers aan deze CACIL-evenementen, waarbij de hound minimaal 75% van het te behalen aantal punten moet hebben behaald.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: https://www.houdenvanhonden.nl/

Georgisch Kampioen; De titel “Champion of Georgia” wordt die hound die 3 CAC’s van verschillende keurmeesters heeft gekregen. Als de hound al een Nationaal Kampioen is, heeft hij maar 1 CAC nodig.

Junior Champion of Georgia; 2 JCAC’s van 2 verschillende keurmeesteres. Als de hound al een Nationaal Jeugd Kampioen is, heeft hij maar 1 JCAC nodig.

Grand Champion of Georgia; Als de hound al Kampioen is moet hij 2 keer de Kampioensklas winnen met een “Class Winner” certificaat van 2 verschillende keurmeesters op 2 verschillende shows.

Federation Cynologique de Géorgie: www.fcg.ge

Gibraltar Kampioen; Hiervoor heeft de hound 2 GCC’s nodig van 2 verschillende keurmeesters.

Gibraltar Kennel Club: www.gkc.gi

Grieks Kampioen; Om “Grieks Kampioen” te worden heeft de hound 3 CAC’s onder 3 verschillende keurmeesters nodig.

Kennel Club of Greece: www.koe.gr

SCAN0130 - kopie

Hongaars Kampioen; De titel “Hongaars Kampioen” wordt toe gekend aan de hound die 4 CAC’s heeft gewonnen onder 3 verschillende keurmeesters. Tussen het eerste en het vierde CAC moet een periode van 1 jaar en 1 dag liggen.

Hongaars Jeugd Kampioen; De hound moet 3 keer de Jeugdklas winnen onder 2 verschillende keurmeesters.

Hongaars Veteranen Kampioen; 3 CAC’s in de Veteranenklas onder 2 verschillende keurmeesters en minstens 1 CAC op een Internationale- of een Club show.

Hongaars Grootkampioen; De hound moet 4 CAC’s winnen in de Kampioensklas, met 1 jaar en 1 dag tussen de eerste en de laatste en onder 3 verschillende keurmeesters. De hound moet al Hongaars Kampioen zijn.

Hongaars Derbywinner; Deze titel krijgt de hound die op de grote show in Budapest BOB wordt.

Hongaarse Kennel Club: www.kennelclub.hu

SCAN0130

De “Real Sociedad Canina de España” (RSCE) en de “Clube Português de Canicultura” (CPC) zijn overeen gekomen om het “Iberian Championship”, “Campeonato Ibérico” in te voeren per 2014. Deze titel zal officieel goedgekeurd worden door beiden en kan door ieder hond behaald worden die geregistreerd is bij een Kennel Club die bij de FCI is aangesloten.

Iberisch Kampioen: Om “Iberian Champion” (Ch. IB) te worden moet de hond 2 CACIB’s behalen, 1 CACIB in elk land op een Championship Qualifier International Show onder 2 verschillende keurmeesters.

Iberisch Jeugd Kampioen: Om “Iberian  Junior Champion” (JCh. IB) te worden moet de hond 2 CCJ’s behalen, 1 CCJ in elk land (RSCE en CPC) op een Championship Qualifier International Show onder 2 verschillende keurmeesters.

Iers Kampioen; Om “Iers Kampioen” te worden moet de hound 7 Green Stars behalen, onder 7 verschillende keurmeesters op IKC Championship Shows. 1 van deze Green Stars moet behaald zijn na een leeftijd van 15 maanden.

Iers Jeugd Kampioen; “Iers Jeugd Kampioen” wordt de hound door 5 keer als eerste geplaatst te worden met een Uitmuntend op Championship Shows.

Iers Annual Champion; Deze titel krijgt de reu of teef die het hoogste aantal Green Stars (meer dan 5) behaalde gedurende een jaar. Zijn er twee hounds met het gelijke aantal Green Stars dan gaat de titel naar de hound met de meeste BOB’s.

Irish Kennel Club: www.ikc.ie

Internationaal Kampioen; De titel “Internationaal Kampioen” wordt toe gekend aan de hound die 4 CACIB’s heeft behaald, mits a: deze prijzen zijn behaald in ten minste 3 verschillende landen onder ten minste 3 verschillende keurmeesters, en b: de laatste CACIB ten minste 12 maanden na het behalen van de eerste CACIB is behaald, en c: de desbetreffende hound staat ingeschreven in het hoofdstamboek en derhalve een volledige drie-generatieafstamming bezit.

Internationaal Coursing Kampioen; De titel “Champion International de Course” kent de FCI toe aan de hound die aan het volgende voldoet; a: vanaf de leeftijd van 15 maanden voor Whippets en Italiaanse Windhondjes en 18 maanden voor de overige windhonden rassen, moet de hound minstens 3 CACIL’s of 2 CACIL’s en 2 reserve CACIL’s in 2 verschillende landCaintha 8,5 jaar jongen hebben behaald. b: deze CACIL’s worden alleen toe gekend aan de winnaar (van het betreffende ras) van een internationale coursing die erkend is door de FCI, als de hound minstens 2/3 van het te behalen aantal punten heeft behaald en als er minstens 6 hounds aan de start waren. c: de periode tussen de eerste en de laatste CACIL/reserve CACIL moet minstens 1 jaar en 1 dag zijn.  d: de titel “Champion International de Course” wordt alleen toe gekend aan een hound van 15 maanden of ouder, die op een Internationale CACIB-show, minimaal een ‘Zeer Goed’ in een volwassenklas (open-, tussen-, gebruikshonden- of kampioensklas, niet de veteranenklas) heeft behaald.

Internationaal Kampioen voor Schoonheid en Prestatie; “Champion International de Beauté et Performance” wordt door de FCI toe gekend. De hound moet drie CACIB’s of 2 CACIB’s en 2 reserve CACIB’s hebben behaald in op z’n minst 2 verschillende landen onder minstens 2 verschillende keurmeesters. De periode tussen het eerste (reserve) CACIB en de laatste moet op z’n minst 1 jaar en 1 dag zijn. De hound moet op z’n minst aan 3 CACIL evenementen (coursing of rennen) hebben deelgenomen en op z’n minst 1 CACIL of 2 reserve CACIL’s hebben gewonnen.

Fédération Cynologique Internationale: www.fci.be

Italiaans Kampioen; Hiervoor heeft de hound nodig: 4 CAC’s waarvan minstens 2 van een Internationale Show en 2 CAC’s van een Specialty (Mostra Speciale) of Club Show (Raduno) onder 5 verschillende keurmeesters.

Italiaans Coursing Kampioen; 4 CACL’s voor reuen en 3 CACL’s voor teven van 3 verschillende keurmeesters op 3 verschillende terreinen. De laatste CACL moet behaald zijn 365 dagen na de eerste CACL. Tevens moet de hound een Zeer Goed op een Club Show of Specialty behaald hebben.

Italiaans ‘Beauty and Performance Champion’ (Campione Assolute); wordt de hound door “Italiaans Schoonheids Kampioen” en “Italiaans Coursing Kampioen te zijn”.

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana: www.enci.it

SCAN0132

Luxemburgs Kampioen; De hound kan deze titel krijgen door; a: 2 CACL’s op 2 Internationale tentoonstellingen van de FCL te behalen onder 2 verschillende keurmeesters. b: 1 CACL, van een Internationale tentoonstelling van de FCL in combinatie met 1 CACL van een Club Special gesponsord door de FCL, onder 2 verschillende keurmeesters. c: 1 CACL van een Internationale tentoonstelling van de FCL in de Kampioensklas.

Luxemburgs Jeugd Kampioen; De titel Luxemburgs Jeugdkampioen krijgt de nummer 1 geplaatste hound in de jeugdklas.

Fédération Cynologique Luxembourgeoise: www.uchl.lu

SCAN0133

Marokkaans Kampioen; Hiervoor heeft de hound 3 CAC’s van 3 verschillende keurmeesters nodig.

Société Centrale Canine Marocaine: www.chiensdumaroc.org

Moldova Kampioen; De titel “Champion of Moldova” krijgt de hound na; a: 4 keer een CAC behaald te hebben op een UChM’s tentoonstelling gedurende 1 jaar en 1 dag onder 4 verschillende keurmeesters. b: 3 keer CAC – 2 keer CAC behaald op een dubbel Internationale CACIB show + 1 CAC op een CAC show. c: 2 keer CAC behaald op een CACIB show. d: op een “National Championship” krijgt de Beste Reu en de Beste Teef de titel “Champion of Moldova”.

Moldova Jeugd Kampioen; a: 2 keer Junior CAC op een dubbel Internationale CACIB show. b: op een “National Championship” krijgen de Beste Jeugd Reu en Beste Jeugd Teef de titel Champion of Moldova.

Dan is er ook nog de titel “Grand Champion of Moldova”,die krijgt de hound na herhaling van de titel “Champion of Moldova” en de titel “Super Grand Champion of Moldova” krijgt de hound die dit weer herhaalt.

Uniunea Chinologica Din Moldava (UChM): www.fci.md

Monaco Kampioen; De titel “Champion of Monaco” krijgt de hound toe gekend nadat hij 2 CAC’s onder 2 verschillende keurmeesters gedurende 2 jaar heeft behaald.

Société Canine de Monaco : www.monacokennelclub.com/

SCAN0134 - kopie

Nederlands Kampioen; De titel “Nederlands Kampioen” wordt toe gekend aan de hound die 4 CAC’s heeft behaald, mits de laatste CAC is behaald op of na de dag waarop de hound de leeftijd van 27 maanden heeft bereikt, of a. Indien de hound vóór het bereiken van deze leeftijd reeds 4 of meer CAC’s heeft behaald, na het bereiken van die leeftijd 1 reserve CAC is behaald, en b. De vereiste CAC’s door ten minste 2 keurmeesters zijn toe gekend. Een CAC behaald op een Winnertentoonstelling of op een Kampioenschapsclubmatch telt voor 2 CAC’s. Dit mag slechts één maal voor dezelfde hound worden toegepast. Een reserve CAC behaald op een Kampioenschapsclubmatch, waarbij de CAC dubbel telt, telt voor 1 CAC. 4 of meer reserve CAC’s tellen voor 1 CAC.

Nederlands Jeugd Kampioen;  De titel “Nederlands Jeugdkampioen” wordt verleend aan die hound die in de Jeugdklasse 3 maal een eerste plaats met “uitmuntend” behaald heeft onder minimaal 2 verschillende Keurmeesters. De titel “Nederlands Jeugdkampioen” levert 1 CAC op.

Nederlands Veteranen Kampioen; De titel “Nederlands Veteranenkampioen” wordt verleend aan de reu, onderscheidenlijk de teef die in  de Veteranenklasse 3 maal een eerste plaats met “uitmuntend” behaald heeft onder minimaal 2 verschillende Keurmeesters. De titel Nederlands Veteranenkampioen levert 1 CAC op.

Winner; De titel “Winner”, onderscheidenlijk “Winster”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toe gekend aan de beste reu, onderscheidenlijk teef, mits de hound de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald op een Winnertentoonstelling.

Jeugdwinner; De titel “Jeugdwinner”, onderscheidenlijk “Jeugdwinster”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toe gekend aan de reu, onderscheidenlijk de teef, die op een Winnertentoonstelling in de Jeugdklasse als nummer 1 is geplaatst, mits de hound de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

Amy, 13 jaar en 4 maanden jong!Veteranenwinner; De titel “Veteranenwinner”, onderscheidenlijk “Veteranenwinster”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toe gekend aan de reu, onderscheidenlijk de teef, die op een Winnertentoonstelling in de Veteranenklasse als nummer 1 is geplaatst, mits de hound de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

Nederlands Coursing Kampioen;  De titel “Coursingkampioen met jaartal” wordt toe gekend aan de hound die in het betrokken jaar bij zijn ras een door de commissie gereglementeerde kampioenscoursing heeft gewonnen, mits de hound ten tijde van de coursing een minimumleeftijd van 24 maanden voor de grote rassen en een minimumleeftijd van 18 maanden voor de Whippet en het Italiaans Windhondje heeft bereikt. De titel wordt niet toe gekend voor een ras, waarvan niet tenminste vier hounds aan de kampioenscoursing deelnemen. Indien van een ras tenminste vier reuen en vier teven deelnemen, worden voor beide geslachten afzonderlijke titels toe gekend.

Nederlands Kampioen voor Schoonheid en Prestatie;  Een CACNL wordt toe gekend aan de hound die op een in Nederland gehouden CACNL-coursing als eerste geplaatst wordt, mits de hound minimale 2/3 van het maximaal te behalen punten heeft behaald en tenminste 2 hounds hebben deelgenomen. Bij deelname van 3 hounds per geslacht kan het CACNL per geslacht worden vergeven. Daarnaast geldt, dat de hound voor het behalen van een eerste CACNL of Reserve- CACNL op de minimumleeftijd van 15 maanden op een CAC-tentoonstelling of kampioensclubmatch de kwalificatie Uitmuntend moet hebben behaald. Een bewijs van de showkwalificatie moet voor de inschrijving worden overlegd.
De titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” wordt toe gekend aan de hound die twee Nederlandse CACNL-kaarten heeft behaald bij verschillende verenigingen. Daarbij gelden de voorwaarden, dat a. tussen het behalen van het eerste en het tweede CACNL tenminste 1 jaar en 1 dag liggen b. De hound eenmaal een uitmuntend op een Kampioenschapsclubmatch of Windhonden CAC-show heeft gehaald op een leeftijd van minimaal 15 maanden en 2 x een CAC op een in Nederland georganiseerde show waarbij twee reserve CAC’s eenmalig als 1 heel CAC mag worden geteld. Bovenstaande moet worden behaald bij 2 verschillende keurmeesters. Er moet een periode van minimaal 1 jaar en 1 dag zitten tussen de eerste en de laatste kwalificatie. Het Reserve-CACNL is voor het behalen van de titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” geldig als de hond, die het CACNL heeft gekregen, al de titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” heeft, of als de hond die het CACNL heeft gekregen, niet voldoet aan de door de Commissie voor de Windhondenrensport gestelde bijzondere voorwaarden.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: https://www.houdenvanhonden.nl/

Noors Kampioen; Er zijn 2 manieren om “Noors Kampioen” te worden; a: de hound moet 3 CAC’s onder 3 verschillende keurmeesters halen en de derde moet na 24 maanden behaald zijn. b: de hound heeft maar 1 CAC nodig als hij al een Nationaal Kampioenschap (b.v. Nederlands Kampioen) heeft van een door de FCI erkend land.

Hounds die 3 keer gediskwalificeerd worden op een show door bang of agressief gedrag, mogen NOOIT meer geshowd worden!

Nordic Champion; De hound die een Nationaal Kampioen is in 3 verschillende landen (Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland of Denemarken), krijgt de titel “Nordic Champion”.

Norsk Kennel Klub: www.nkk.no

SCAN0134

Oekraïens Kampioen; Voor deze titel moet de hound a: 6 CAC’s behalen op CAC tentoonstellingen gedurende 1 jaar en 1 dag, toe gekend door 5 verschillende keurmeesters, of b: 3 CAC’s op CAC tentoonstellingen en 1 CAC op een CACIB show gedurende minimaal 1 jaar en 1 dag door verschillende keurmeesters, of c: 3 CAC’s op CAC shows en 1 CAC op de dubbele CACIB Show in Kyiv (in April – “Golden Gates” and “Ukraine”, in December – “Kyiv Rus” and “Crystal Cup”) gedurende minimaal 6 maanden door verschillende keurmeesters, of d: 2 САС’s op een dubbele CACIB Dog Show in de Ukraine en 1 CAC de dubbele CACIB Dog Show in Kyiv (in April – “Golden Gates” and “Ukraine”, in December – “Kyiv Rus” and “Crystal Cup”), of e: 2 CAC’s op de dubbele  CACIB Dog Show in Kyiv (in April – “Golden Gates” and “Ukraine”, in December – “Kyiv Rus” and “Crystal Cup”).

Oekraïens Jeugd Kampioen; De titel “JUNIOR CHAMPION OF UKRAINE” krijgt die hound die a: 3 JСАС’s behaalt op CAC tentoonstellingen in de Ukraine, of b: 2 JСАС’s krijgt toegekend op een dubbele CACIB tentoonstelling in Kyiv (in April – “Golden Gates” and “Ukraine”, in December – “Kyiv Rus” and “Crystal Cup”), of c: 2 JСАС’s krijgt toe gekend op een dubbele CACIB tentoonstelling in de Ukraine en al Nationaal Jeugd kampioen is in zijn eigen land, of d: 1 JCAC van een tentoonstelling in de  Ukraine en 1 certificaat van “Best Junior Dog” of “Best Junior Bitch” van een ‘National Breed Championships’ in Kyiv.

De titel “Junior Grand Champion of Ukraine” wordt toe gekend met dezelfde regels als “Junior Champion of Ukraine” aan de hound die al “Junior Champion of Ukraine” is.

Oekraïens Veteranen Kampioen; “CHAMPION OF THE VETERANS OF UKRAINE” wordt de hound door 2 keer 1 Uitmuntend te behalen op een CAC show in de Ukraine en 1 keer 1 Uitmuntend op een CACIB Dog Show in de Ukraine onder verschillende keurmeesters.
“Champion of Ukranian Kennel Union”; (Deze titel geeft geen recht om uit te komen in de Kampioensklas) “CHAMPION OF UKRAINIAN KENNEL UNION” wordt die hound die 2 САС’s en 2  САСIB’s behaald op de dubbele CACIB Dog Shows in Kyiv (in April – “Golden Gates” and “Ukraine”, in December – “Kyiv Rus” and “Crystal Cup”).

“Grand Champion of Ukraine”; De titel “GRAND CHAMPION OF UKRAINE” krijgt die hound die de volgende certificaten kan overleggen: JCH + CH (4 keer), of JCH + JGRCH + CH (3 keer), of CH (5 keer), of ЧК (Club Champion) + CH (3 keer), of JCH + ЧК (Club Champion) +CH (2 keer), of JCH + JGRCH + ЧК (Club Champion) + CH (1 keer).

” BBB” (Best Representative of the Breed in Ukraine); De “BBB” gaat naar die hound die, a: 6 keer BOB behaald tijdens een САС Dog Shows in de Ukraine gedurende een periode 1 jaar en 1  dag, toe gekend door minstens 5 verschillende keurmeesters, b: 3 keer BOB op CАС Dog Shows in de Ukraine + 1 BOB op een CACIB Dog Show gedurende een periode 1 jaar en 1 dag, toe gekend door verschillende keurmeesters, c: 3 BOB’s op een CАС Dog Shows in de Ukraine + 1 BOB op de dubbele CACIB Dog Show in Kyiv (in April – “Golden Gates” and “Ukraine”, in December – “Kyiv Rus” and “Crystal Cup”) gedurende meer dan 6 maanden, gegeven door verschillende keurmeesters, d: 2 keer BOB op een dubbele CACIB Dog Shows in de Ukraine en 1 keer BOB op de dubbele CACIB Dog Show in Kyiv (in April – “Golden Gates” and “Ukraine”, in December – “Kyiv Rus” and “Crystal Cup”), e: 2 BOB’s op de dubbele CACIB Dog Show in Kyiv (in April – “Golden Gates” and “Ukraine”, in December – “Kyiv Rus” and “Crystal Cup”).

“Super Grand Champion of Ukraine”; De titel “SUPER GRAND CHAMPION OF UKRAINE” verdient die hound die de titels GRCH en BBB heeft.

1 САС = R.CAC + R.CACIB (behaald op één show).

Ukrainian Kennel Union: www.uku.com.ua

Oostenrijks Kampioen; Deze titel krijgt de hound die 4 CACA’s onder 3 verschillende keurmeesters heeft behaald. 2 CACA’s kunnen ook op een nationale- of Club show behaald worden. Tussen de eerste CACA en de laatste moet minstens 1 jaar zitten.

Oostenrijks Tentoonstellings Kampioen; “Oostenrijks Tentoonstellings Kampioen met jaartal” krijgt die hound die minstens 5 tentoonstellingsuitslagen van Internationale tentoonstellingen binnen 1 jaar, kan overleggen. De reu of teef met het hoogste aantal punten krijgt de titel.

Oostenrijks Jeugd Kampioen; Hiervoor heeft de hound 3 CACA’s nodig met een Uitmuntend (Jugendbester CACA). 2 van deze CACA’s moeten behaald zijn in de Jeugdklas, 1 kan behaald zijn in de Tussen-, Open- of Gebruikshondenklas onder de leeftijd van 24 maanden en ze moeten zijn toe gekend door minstens 2 verschillende keurmeesters.

Oostenrijks Veteranen Kampioen; De titel “Oostenrijks Veteranen Kampioen” krijgt die veteraan (in de Veteranenklas) die 3 keer het CACA met een Uitmuntend heeft gekregen.

Österreichischer Kynologenverband: www.oekv.at

SCAN0135 - kopie

Pools Kampioen; Voor de titel “Pools Show Kampioen” moet de hound 3 CWC’s onder 3 verschillende keurmeesters behalen, minstens 1 van deze CWC’s moet behaald zijn op een Internationale- of Club show. Tussen de eerste en laatste CWC moeten minstens 6 maanden zitten.

Pools Jeugd Kampioen: Hiervoor moet de hound 3 keer 1 Uitmuntend halen onder 3 verschillende keurmeesters. Minstens 1 van deze Uitmuntends moet behaald zijn op een Internationale- of Club show.

Zwiazek Kynologiczny w Polsce: www.zkwp.pl

Portugees Show kampioen; De hound moet 3 CAC’s op een nationale of internationale show in Portugal en 1 CAC-QC behalen op een Championship Qualifier Show of de show van de rasvereniging. Verder moet de hound de kwalificatie Uitmuntend hebben behaald in 1 van de verplichte klassen tijdens de Championship Qualifier Shows in Porto of Lissabon en tijdens de officiële Breed Club Championship Qualifier Show.

Portugees Nationaal Schoonheidskampioen; Deze titel wordt gegeven aan de hound die 4 CAC’s onder tenminste 3 verschillende keurmeesters heeft behaald.

Portugees Grand Champion; Hiervoor moet de hound 6 CAC’s op Portugese shows winnen, waarvan minimaal 3 op een internationale show, waarbij 2 van de CAC’s gewonnen moeten zijn op een Championship Qualifier Show of 1 van de CAC’s moet zijn gewonnen op een Internationale Championship Qualifier Show en de andere tijdens de officiële Breed Club Championship Qualifier Show. De hond moet al in het bezit zijn van de titel van Portugees Nationaal Schoonheidskampioen.

Portugees Jeugdkampioen; wordt de hound door 4 maal het Jeugd CAC met de kwalificatie Uitmuntend te winnen onder 3 verschillende keurmeesters.

Clube Portugés de Canicultura: www.cpc.pt

SCAN0136

Roemeens Kampioen; wordt die hound die 3 CAC’s onder 3 verschillend keurmeesters over een periode van meer dan 7 maanden behaald. 1 CAC moet behaald zijn op een CACIB show, 1 CAC moet behaald zijn op een Nationale- of Club show, 1 CAC moet behaald zijn op een Championship Show en er moet een maximale kwalificatie behaald zijn tijdens een Club show (indien er geen Club show is dan op een CACIB- of Nationale show). Als de hound al Kampioen is in een ander land dan volstaat 1 CACIB. Ook kan hij “Romanian Champion” worden als hij het CACIB pakt op een Open show die jaarlijks wordt georganiseerd met een CACIB show.

Romanian Champion CUM LAUDE; Deze titel krijgt de hound als hij al “Romanian Champion” is en 2 CACL’s behaald vanuit de Kampioensklas.

Roemeens Jeugd Kampioen; 2 CACJ’s van 2 verschillende keurmeesters waarvan 1 CACJ behaald tijdens een CACIB show. Ook kan hij de titel krijgen als  hij “Best Junior” wordt tijdens de Open show die jaarlijks wordt georganiseerd met een CACIB show.

Roemeens Veteranen Kampioen; Deze titel kan de hound alleen krijgen als hij al “Romanian Champion” is en vervolgens 2 CACV’s behaald in de Veteranenklas.

Asociatia Chinologica Romana: www.ach.ro

SCAN0137

Slovenian Grand Champion (Gr.Ch.Slo): kan toegekend worden aan de hond die al Sloveens Kampioen is en het volgende erbij behaalt; 4 CAC SLO in Kampioensklas + minstens 3 CAC SLO behaald op Internationale Shows + minstens 1 CAC SLO moet zijn toegekend met het BOB op een Internationale Show + minstens 3 punten moeten zijn toegekend door verschillende keurmeesters.

Slovenian Champion (Ch.Slo.): 4 CAC SLO met minstens 366 dagen tussen de eerste en de laatste CAC, minstens 2 CAC SLO moeten zijn behaald op Internationale Shows, alle 4 CAC SLO moeten zijn behaald onder verschillende keurmeesters.

Slovenian Junior Champion (Ch.J.Slo): 3 Junior Winner (PRM) op Internationale of Nationale Shows, minstens 1 PRM moet zijn behaald op een Internationale Show, alle 3 moeten zijn toegekend door verschillende keurmeesters, in plaats van 1 PRM kan ook 1 CAC SLO gebruikt worden die in de Tussenklas is behaalt voor de leeftijd van 24 maanden. De CAC SLO die op deze manier wordt gebruikt, kan niet meer gebruikt worden voor de titel CH SLO.

Veteran Champion of Slovenia (Ch.V.Slo): 3 kwalificaties Uitmuntend 1 in de Veteranenklas gewonnen op Nationale en Internationale Shows in Slovenia, minstens 1 hiervan moet behaald zijn op een Internationale Show, alle drie kwalificaties moeten door verschillende keurmeesters zijn toegekend of 1 kwalificatie Uitmuntend 1 van een show in Slovenia in de Veteranenklas voor de honden die al Veteranen Kampioen zijn in hun eigen land.

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE: http://www.kinoloska.si

Spaans Kampioen; Voor deze titel heeft de hound 4 CAC’s nodig waarvan 1 op een Internationale Show georganiseerd door de R.S.C.E. of een andere kennelclub die samenwerkt met de R.S.C.E. of 4 CAC’s waarvan 1 behaald is op een Club Show van het betreffende ras en waar het CAC van de R.S.C.E. wordt toe gekend.

Spaans Jeugd Kampioen; Hiervoor heeft de hound 3 C.C.J.’s nodig waarvan minstens 1 behaald op een Internationale show georganiseerd door de R.S.C.E. of behaald op een Club Show van het betreffende ras onder 3 verschillende keurmeesters.

Real Sociedad Central de Fomento de Razas Caninas en España: www.rsce.es

SCAN0138

Tsjechisch Kampioen; 4 CAC’s waarvan 2 behaald op een Internationale show, gedurende minstens 2 jaar en onder 2 verschillende keurmeesters.

Tsjechisch Veteranen Kampioen; 3 keer 1 Uitmuntend in de Veteranenklas waarvan minstens 1 op een Internationale Show onder 2 verschillende keurmeesters.

Tsjechisch Jeugd Kampioen; 3 keer 1 Uitmuntend in de leeftijd van 9 tot 24 maanden waarvan 2 in de Jeugdklas en 1 kan behaald zijn in de Open-, Gebruikshonden-, Tussen- of Winnersklas onder 2 verschillende keurmeesters.

Tsjechisch Grand Champion; De hound moet al Tsjechisch Kampioen zijn en vervolgens 3 CAC’s in de Kampioensklas behalen op Internationale- (minstens 1 CAC), Nationale- , Club- of Specialty shows onder minstens 2 verschillende keurmeesters.

Tsjechisch Werk Kampioen; 3 keer het CACT behalen op coursings die vermeld zijn als “Points Races” met toekenning van het CACT, in de nationale wedstrijdkalender erkend door de CMKU.

Tsjechisch Racing/Coursing Kampioen; 2 keer het CACT behalen met minstens 12 maanden ertussen en op een leeftijd van minstens 15 maanden minimaal 2 keer een Zeer Goed behalen op een show onder 2 verschillende keurmeesters. 1 Zeer Goed moet behaald zijn voor het tweede CACT.

Ceskomoravská Kynologická Unie: www.cmku.cz

SCAN0140

Wereld Kampioen; Dit is de titel die de hound krijgt, reu en teef, die tijdens de Wereld Tentoonstelling (die elk jaar in een ander land wordt georganiseerd) het CACIB krijgt toebedeeld.

Jeugd Wereld Kampioen; Deze titel is alleen voor de winnaar van de Jeugdklas, reu en teef, die tevens een Uitmuntend heeft behaald tijdens de Wereld Tentoonstelling.

SCAN0143

Zweeds Kampioen; Er zijn 2 manieren om “Zweeds Kampioen” te worden; a: de hound moet 3 CAC’s onder 3 verschillende keurmeesters halen en de derde moet na 24 maanden behaald zijn. b: de hound heeft maar 1 CAC nodig als hij al een Nationaal Kampioenschap (b.v. Nederlands Kampioen) heeft van een door de FCI erkend land.

Svenska Kennelklubben: www.skk.se      

Zwitsers Kampioen; Voor “Zwitsers Schoonheids Kampioen” heeft de hound 4 CAC’s nodig van tenminste 3 verschillende keurmeesters en minstens 2 Internationale Tentoonstellingen. Tussen het eerste en laatste CAC moet 1 jaar en 1 dag zitten.

Zwitsers Jeugd Kampioen; hiervoor heeft de hound 3 JCAC’s nodig van tenminste 2 verschillende keurmeesters waarvan 1 JCAC van een Internationale show.

Zwitsers Veteranen Kampioen;  hiervoor heeft de hound 3 VCAC’s nodig van tenminste 2 verschillende keurmeesters waarvan 1 VCAC van een Internationale show.

Société Cynologique Suisse: www.skg.ch

 

 pijl

 

 

 

 

Archief