Kwalificatie: Niet te beoordelen

 

Onderstaand artikel heb ik met toestemming overgenomen van; Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland
Nieuwsbrief, Uitgave: december 2016

Nieuwsbrief VKK december 2016, editie 2016-4, ©VKK, www.keurmeesters.nl 14

In de Regulations for FCI Dog Shows wordt bij het hoofdstuk Qualifications and placings naast de bekende kwalificaties Excellent (Uitmuntend), Very Good (Zeer Goed), Good (Goed) en Sufficiënt (Matig) ook nog de kwalificatie ‘Cannot be judged’ vermeld.

Dit ‘Cannot be judged’ kan o.a. gegeven worden als een hond mank loopt of anderszins niet te beoordelen is. Nu komt het op de shows wel voor dat een keurmeester in zo’n geval de exposant de keuze geeft om de hond terug te trekken of anders een G of een M te krijgen. Als de exposant de hond dan terugtrekt, wordt op het keurverslag gezet dat de hond absent is terwijl dit een ‘niet te beoordelen’ zou moeten zijn met daarbij op het keurverslag de reden waarom. De hond is niet absent, hij is zelfs in de ring geweest. Het is overigens natuurlijk ook niet de bedoeling dat een keurmeester aan de exposant een dergelijke keuzemogelijkheid biedt. Het zal duidelijk zijn dat dit ‘niet te beoordelen’ niet gegeven moet worden aan een hond die door agressief of te angstig gedrag niet te beoordelen is. Dan is alleen een diskwalificatie op z’n plaats.

Daar dit ‘niet te beoordelen’ niet in het Kynologisch Reglement vermeld wordt, heeft de V.K.K. een verzoek ingediend bij de Raad van beheer om artikel IV.2 KR te wijzigen door de toevoeging te doen van ‘niet te beoordelen’. Deze toevoeging is gebaseerd op artikel 6 van de Regulations for FCI Dog Shows and Complementary rules for World and Sections Shows: CANNOT BE JUDGED. Daarnaast is onder lid 4 nog aanvullende tekst toegevoegd met betrekking tot de “gedragscode voor exterieurkeurmeesters’ en FCI-regels,

Artikel IV.2 (nieuw) 1. De Keurmeester kiest bij het Kwalificeren van de honden uit de volgende kwalificaties: a. uitmuntend: voor honden die zodanig aan de Standaard voldoen dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale rasbeeld niet verstoort en de kwaliteit van de hond zodanig is dat hij voor een kampioenschapsprijs in aanmerking kan komen; b. zeer goed: voor honden die in het algemeen aan de Standaard voldoen maar door enkele onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld verstoren, niet voor de kwalificatie “uitmuntend” in aanmerking komen; c. goed: voor honden die nog wel aan de Standaard voldoen maar door verschillende afwijkingen, die het ideale rasbeeld duidelijk verstoren, of door een ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen; d. matig: voor honden die in te geringe mate aan de Standaard voldoen of door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen. 2. Een hond die niet wil lopen, mank is, steeds tegen de exposant opspringt of de ring probeert te verlaten, waardoor het onmogelijk is het gangwerk te beoordelen, of die de beoordeling van gebit, bouw, staart of testikels onmogelijk maakt, krijgt van de keurmeester de kwalificatie ‘niet te beoordelen’. Deze kwalificatie wordt ook gegeven indien de keurmeester om andere redenen de hond niet kan beoordelen. In het keurverslag wordt de reden van het niet te beoordelen vermeld. 3. Honden die niet aan de Standaard voldoen, die een volgens de Standaard diskwalificerende fout vertonen of ernstige anatomische afwijkingen hebben waardoor de gezondheid van het ras wordt geschaad (onder meer conform de FCI regels), worden gediskwalificeerd. 4. Bij het beoordelen van de honden neemt de keurmeester naast de standaard ook in acht de regels die daarover gemaakt zijn en vastliggen in de Nederlandse “gedragscode voor exterieurkeurmeesters” en de internationale regels vastgesteld door de F.C.I.; Op de ALV van de Raad van Beheer op 3 december jl. is dit voorstel aangenomen en zal in werking treden per 1 januari 2017.

LM

Archief